USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński

Data publikacji: 25 lutego 2020Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 lutego 2020 roku zmarł ś+p dr hab. inż. Łucjan Siewczyński emerytowany profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, wybitny uczony, specjalista w dziedzinie budownictwa kolejowego. W osobie Zmarłego żegnamy wspaniałego człowieka, oddanego nauczyciela akademickiego i przyjaciela naszej Uczelni. Rodzinie składamy wyrazy współczucia Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.