USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

REKRUTACJA NA STYPENDIUM w ramach projektu pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

Data publikacji: 01 marca 2022

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 1.03.2022 r. do dnia 8.03.2022r.

przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe na stypendia za najlepsze wyniki w nauce

Studenci I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo będący:

  1. Na II roku studiów (rok naboru 2020/2021),
  2. Na III roku studiów (rok naboru 2019/2020)

Stypendium w wysokości 500,00 PLN (przeznaczone dla maksymalnie 50% studentów biorących udział w Projekcie z danego rocznika, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce)

DOKUMENTY DO POBRANIA: (potrzebny jest tylko wniosek)

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium

Regulamin stypendialny Projektu

Dokumenty (wniosek) w wersji papierowej należy złożyć w Rektoracie Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, w godzinach: 08:00 do 15:00 , w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro) lub przesłać pocztą.

Kontakt w sprawie rekrutacji: 61 424 29 42 mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego