USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA – studia I stopnia (inżynierskie)

STUDIA STACJONARNE

3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

OPIS KIERUNKU

Dynamicznie zmieniająca się międzynarodowa sytuacja gospodarcza, rosnące zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu czy cyberprzestępców, powodują szybki wzrost zapotrzebowania na odpowiednio przygotowanych specjalistów z zakresu analityki. 

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA to unikatowa w skali kraju oferta studiów, która łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę z praktyką. Studia kształcą poszukiwanych w kraju i za granicą ekspertów, a także stają się furtką do międzynarodowej kariery. Kompetencje zdobyte w trakcie studiów, sprawdzą się również idealnie w handlu międzynarodowym oraz w biznesie i firmach, które związane są z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym.

W programie studiów największy akcent położono na:

 • znajomość współczesnych technologii informatycznych
 • znajomość form i metod pozyskiwania informacji
 • umiejętności interpersonalne, które są rozwijane przy wykorzystaniu zaawansowanych i nowoczesnych metod oraz narzędzi komunikacyjnych
 • kreatywne sposoby myślenia i działania
 • umiejętności sporządzania produktów analitycznych
 • umiejętności efektywnego prezentowania swoich poglądów oraz wyników badań w trakcie licznych wystąpień publicznych.

Dodatkowo w programie kształcenia zwiększono liczbę godzin z języka obcego, a od II roku studiów, wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego (do wyboru: rosyjski lub francuski). Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom dotarcie do istotnych informacji, dostępnych jedynie w źródłach obcojęzycznych.

Poza teoretycznymi oraz praktycznymi zajęciami, studenci odbywają również praktyki zawodowe, które realizowane są zarówno w Polsce jak i zagranicą.

WYBRANE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • ustrukturyzowana analiza informacji
 • podstawy prawa międzynarodowego
 • współczesne konflikty zbrojne
 • różnorodność kulturowa
 • organizacje międzynarodowe
 • formy i metody działania służb specjalnych
 • rola analizy wywiadowczej w procesie decyzyjnym NATO
 • sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych
 • podstawy topografii i terenoznawstwa
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym
 • psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych
 • podstawy programowania C/C++
 • bezpieczeństwo w sieci Internetowej
 • operacje wpływu i wojna informacyjna
 • terroryzm międzynarodowy
 • bezpieczeństwo i tworzenie stron internetowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • problemy bezpieczeństwa energetycznego
 • cyberterroryzm

Od analizy po bezpieczeństwo. Studia z charakterem

PERSPEKTYWY PRACY PO ANALITYCE BEZPIECZEŃSTWA

Absolwenci kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA znajdują zatrudnienie na stanowiskach analityków oraz ekspertów w:

 • służbach mundurowych (wojsko, policja, KAS, SOP, Służba Celna, Straż Graniczna)
 • służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA)
 • organizacjach międzynarodowych, tj.: NATO< ONZ, instytucjach Unii Europejskiej
 • agencjach rządowych – FRONTEX itp.

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA W OPINIACH EKSPERTÓW

Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

– czego się uczyć na studiach, warunki rekrutacji do

Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zakres obowiązków, wynagrodzenie i inne benefity

W dniu 23 listopada w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie, gościliśmy przedstawicieli wyspecjalizowanej, elitarnej jednostki podległej

Ministrowi Obrony Narodowej Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Spotkanie dedykowane było studentom, zainteresowanym wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni lub podjęciem zatrudnienia w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Główna tematyka spotkania dotyczyła procedur rekrutacyjnych oraz warunków brzegowych jakie trzeba spełnić, aby wstąpić do tej elitarnej formacji formacji Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Od 2016 roku cyberbezpieczeństwo są 4-ą domeną prowadzenia działań militarnych, a od roku 2022, na mocy Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni uzyskują status specjalistycznego komponentu Sił Zbrojnych RP.

Konsekwencją m.in., zapisów w tej ustawie jest możliwość wstępowania do tej formacji dwóch uzupełniających się trybach (na rynku pracy służb mundurowych to względne nowe formy rekrutacji):

 1. do czynnej służby wojskowej – jako żołnierz
  1. do korpusu szeregowych (wyksztalcenie zasadnicze – uposażenie zasadnicze bez dodatków 4900 zł brutto)
   1. dobrowolna służba wojskowa (szkolenie podstawowe 28 dni oraz szkolenie specjalistyczne do 11 miesięcy w jednostce wojskowej)
   1. Legia Akademicka (szkolenie podstawowe 28 dni) 
  1. Do korpusu podoficerów (wyksztalcenie średnie – uposażenie zasadnicze bez dodatków 5560 zł brutto)
   1. Szkoła podoficerska
   1. Legia Akademicka moduł podoficerski
  1. Do korpusu oficerów (wyksztalcenie magisterskie – uposażenie zasadnicze bez dodatków 6700 zł brutto)
   1. Kurs oficerski
   1. Studia na uczelni wojskowej
   1. Legia Akademicka moduł oficerski
 2. do pracy w tej formacji jako cywil (kontrakt negocjowany).

Z oferty przedstawionej naszym studentom wynika, że formacja ta poszukuje utalentowanych specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w dziedzinie informatyki, matematyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa, gotowych dołączyć do zespołu ekspertów Sił Zbrojnych RP i służyć swoim doświadczeniem Państwu Polskiemu. Oferuje satysfakcjonujące stanowiska dla osób cywilnych i żołnierzy zawodowych.

Skuteczna obrona w cyberprzestrzeni opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów i nowoczesnej infrastrukturze informatycznej. Dla zapewnienia Polsce suwerenności cyfrowej konieczne jest również prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem własnych zasobów. Posiadanie unikalnych i niedostępnych dla agresorów rozwiązań programistycznych stanowi o przewadze w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni, które dziś ocierają się o próg wojny. Resort obrony narodowej wzbogaca także ofertę edukacyjną mając na względzie bardzo duży potencjał polskich uczniów i studentów, potwierdzany czołowymi miejscami w międzynarodowych zawodach informatycznych. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z najważniejszych wyzwań Sił Zbrojnych RP. To m.in. na tej formacji spoczywa obowiązek zapewnienia Polakom bezpieczeństwa i przygotowanie kraju do odparcia ataków w cyberprzestrzeni.

Więcej informacji: w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie (prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Konieczny, j.konieczny@ans-gniezno.edu.pl)

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW- ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA STACJONARNE

ANALITIK.PL

Zapraszamy również na stronę internetową Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, gdzie publikujemy artykuły branżowe, relacje ze szkoleń i  konferencji oraz wywiady z ekspertami.

Więcej informacji na analitik.pl

INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE W OBIEKTYWIE