USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE

3 – letnie licencjackie (6 semsetrów)

SPECJALNOŚCI:

 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Ochrona ludności i Ratownictwo
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Bezpieczeństwo Seniorów

OPIS KIERUNKU

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest istotnym elementem polityki wewnętrznej Państwa, którego celem jest ochrona podstawowych wartości człowieka takich jak życie, zdrowie, mienie i środowisko według aktualnego stanu wiedzy: nauk medycznych, przyrodniczych, humanistycznych, społecznych i technicznych.

Jeśli  Twoja pasją jest pomaganie ludziom  w trudnych sytuacjach , w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach oraz bezpieczeństwo pacjenta w środowisku informacynym opieki społecznej i zdrowotnej to znalazłeś odpowiedni kierunek! Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  przygotują Cię do pracy w służbach , inspekcjach i strażach, formacjach ochrony ludności i ratownictwa oraz w jednostkach administracji publicznej,  podmiotach leczniczych i opieki społecznej.  Z nami poszerzysz swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.

Zostaniesz specjalistą z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, bezpieczeństwa zdrowotnego w sytuacjach kryzysowych, organizacji  i zabezpieczenia imprez masowych. Dowiesz się w jaki sposób analizować i prognozować zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Nauczysz się przeprowadzić  akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia  życia zdrowia ludzi i środowiska. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz w podmiotach leczniczych czy jednostkach opieki społecznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem. Podczas  studiów zdobędziesz umiejętności ratownika na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, ochronie zdrowia, podmiotach gospodarczych, zespołach reagowania kryzysowego, strukturach ochrony ludności i obrony cywilnej, Siłach Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej,  Dzięki poszerzonej ofercie specjalności staniesz się ekspertem w zakresie wielu współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem człowieka i jego środowiskiem życia jak również ochroną danych osobowych w opiece zdrowotnej.

W ramach studiów studenci będą mogli wybrać jedną z 3 specjalności:

 • Bezpieczeństwo zdrowotne;
 • Ochrona ludności i Ratownictwo;
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Bezpieczeństwo Seniorów

KSZTAŁCENIE W RAMACH SPECJALNOŚCI REALZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY:

 • Polskiego Towarzystwa Ratunkowego
 • Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa
 • Jednostek Ratownictwa Medycznego i Specjalistycznego
 • Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Służb Inspekcji i Straży
 • Pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Organami Administracji Publicznej i Podmiotami Gospodarczymi.

WYBRANE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Szeroki zakres przedmiotów oraz doświadczona i wykwalifikowana kadra akademicka składająca się głównie z praktyków i ekspertów sprawiają, że studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy oraz doświadczenia niezbędnego do rozwoju osobistych zainteresowań.

 • Epidemiologia środowiskowa z elementami chorób zakaźnych;
 • Technologie cyfrowe w monitorowaniu , obrazowaniu i modelowaniu środowiska bezpieczeństwa;
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc ( uzyskanie tytułu ratownika);
 • Medycyna katastrof z elementami medycyny ratunkowej i  medycyny taktycznej(TCCC)
 • Ratownictwo w Wojskach Obrony Terytorialnej;
 • Organizacja i działanie ratownictwa specjalistycznego;
 • Organizacje i zabezpieczenie imprez masowych;
 • Kryminalistyka z elementami medycyny sądowej;
 • Bezpieczeństwo zdrowotne w sytuacjach kryzysowych;
 • Logistyka w ratownictwie;
 • Drony w ratownictwie;
 • Ratownictwo w strukturach ochrony ludności i obrony cywilnej;
 • Psychologia interwencji kryzysowych
 • Zarządzanie szpitalem w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia
 • Zasady przetwarzania danych szczególnych kategorii
 • Zdrowie publiczne w systemach ochrony zdrowia
 • Operatorzy usługi kluczowej w Systemie Ochrony Zdrowia
 • Bezpieczeństwo pacjenta i ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo seniorów

PERSPEKTYWY PRACY

Dzięki poszerzonej ofercie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne możesz stać się ekspertem w zakresie wielu współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem człowieka, jego środowiskiem życia, pracy oraz bezpieczeństwem zarządzania zasobami informacyjnymi Systemu Opieki zdrowotnej.

 • W strukturach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • W systemach ochrony infrastruktury krytycznej
 • W obiektach sportowych i halach widowiskowych jako zabezpieczenie imprez masowych
 • W jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • W strukturach ochrony ludności i obrony cywilnej
 • W placówkach zajmujących się finansowaniem ochrony zdrowia
 • W przedsiębiorstwach zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi
 • W ochronie zdrowia np. szpitalach publicznych lub prywatnych
 • Obsługa zgromadzeń i pielgrzymek religijnych

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W OPINIACH EKSPERTÓW

Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – czego się uczyć na studiach, warunki rekrutacji do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zakres obowiązków, wynagrodzenie i inne benefity

W dniu 23 listopada w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie, gościliśmy przedstawicieli wyspecjalizowanej, elitarnej jednostki podległej Ministrowi Obrony Narodowej Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Spotkanie dedykowane było studentom, zainteresowanym wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni lub podjęciem zatrudnienia w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Główna tematyka spotkania dotyczyła procedur rekrutacyjnych oraz warunków brzegowych jakie trzeba spełnić, aby wstąpić do tej elitarnej formacji formacji Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Od 2016 roku Cyberbezpieczeństwo są 4-ą domeną prowadzenia działań militarnych, a od roku 2022, na mocy Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni uzyskują status specjalistycznego komponentu Sił Zbrojnych RP.

Konsekwencją m.in., zapisów w tej ustawie jest możliwość wstępowania do tej formacji dwóch uzupełniających się trybach (na rynku pracy służb mundurowych to względne nowe formy rekrutacji):

 • do czynnej służby wojskowej – jako żołnierz1
 • do korpusu szeregowych (wyksztalcenie zasadnicze – uposażenie zasadnicze bez dodatków 4900 zł brutto)
 • dobrowolna służba wojskowa (szkolenie podstawowe 28 dni oraz szkolenie specjalistyczne do 11 miesięcy w jednostce wojskowej)Legia Akademicka (szkolenie podstawowe 28 dni) 
 • do korpusu podoficerów (wyksztalcenie średnie – uposażenie zasadnicze bez dodatków 5560 zł brutto)
 • Szkoła podoficerskaLegia Akademicka moduł podoficerski
 • Do korpusu oficerów (wyksztalcenie magisterskie – uposażenie zasadnicze bez dodatków 6700 zł brutto)
  1. Kurs oficerski
  1. Studia na uczelni wojskowej
  1. Legia Akademicka moduł oficerski
 • do pracy w tej formacji jako cywil (kontrakt negocjowany).

Z oferty przedstawionej naszym studentom wynika, że formacja ta poszukuje utalentowanych specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w dziedzinie informatyki, matematyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa, gotowych dołączyć do zespołu ekspertów Sił Zbrojnych RP i służyć swoim doświadczeniem Państwu Polskiemu. Oferuje satysfakcjonujące stanowiska dla osób cywilnych i żołnierzy zawodowych.

Skuteczna obrona w cyberprzestrzeni opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów i nowoczesnej infrastrukturze informatycznej. Dla zapewnienia Polsce suwerenności cyfrowej konieczne jest również prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem własnych zasobów. Posiadanie unikalnych i niedostępnych dla agresorów rozwiązań programistycznych stanowi o przewadze w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni, które dziś ocierają się o próg wojny. Resort obrony narodowej wzbogaca także ofertę edukacyjną mając na względzie bardzo duży potencjał polskich uczniów i studentów, potwierdzany czołowymi miejscami w międzynarodowych zawodach informatycznych. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z najważniejszych wyzwań Sił Zbrojnych RP. To m.in. na tej formacji spoczywa obowiązek zapewnienia Polakom bezpieczeństwa i przygotowanie kraju do odparcia ataków w cyberprzestrzeni.

Więcej informacji: w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie (prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Konieczny, j.konieczny@ans-gniezno.edu.pl)

PROGRAM STUDIÓW