USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Informatyka – studia I stopnia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE

3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

SPECJALNOŚCI:

 • systemy informatyczne

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Studia na kierunku INFORMATYKA już od lat cieszą się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia inżynierskie w ANS Gniezno. Największym atutem tego kierunku jest szeroki zakres przedmiotów, który pozwala studentom odkryć swoje pasje i preferencje zawodowe.

Z kolei praktyczny charakter studiów najlepiej oddaje podejście Instytutu Nauk Technicznych do procesu kształcenia przyszłych inżynierów, tj.: mniej wykładów – więcej praktyki! Stąd też studenci INFORMATYKI mogą swobodnie realizować swoje pomysły i zainteresowania w takich dziedzinach jak: Przemysł 4.0, aplikacje mobile, sztuczna inteligencja, internet przedmiotów (IoT), inteligentne budynki, systemy światłowodowe, nowoczesne sieci bezprzewodowe itp.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA STUDIACH

 • analiza danych
 • aplikacje internetowe
 • aplikacje mobilne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • grafika komputerowa
 • mikroprocesory i mikrokomputery
 • rzeczywistość wirtualna
 • sieci komputerowe
 • systemy operacyjne
 • systemy światłowodowe
 • systemy wbudowane
 • sztuczna inteligencja
 • technika cyfrowa
 • teoria i transmisja sygnałów
 • uczenie maszynowe
 • układy reprogramowalne
 • zarządzanie jakością oprogramowania
 • zwinne metodyki zarządzania projektami

Przedmioty realizowane na specjalności – systemy informatyczne:

 • bezprzewodowe sieci sensorowe
 • bezprzewodowe sieci teleinformatyczne
 • big data
 • chmura obliczeniowa
 • inteligentne budynki
 • inteligentne systemy pomiarowe
 • programowanie rozproszone
 • programowanie współbieżne i równoległe
 • sieci komórkowe nowej generacji
 • systemy informacji geograficznej
 • systemy wspomagania decyzji
 • systemy zarządzania energią

ZAAWANSOWANY WYMIAR INFORMATYKI

Praktyczny profil studiów realizowany na kierunku INFORMATYKA od zawsze był kluczowym atutem naszej uczelni, a dzięki pozyskanym grantom i inwestycjom w zaawansowane technologie, nasi studenci mogą kształtować swoje kompetencje zawodowe w specjalistycznych laboratoriach, w tym m.in.:

 • automatyki i robotyki (AR), sztucznej inteligencji (AI) i technik programowania
 • elektroniki i miernictwa elektronicznego
 • fizyki
 • grafiki komputerowej (CG), aplikacji internetowych i mobilnych (IaMA)
 • internetu przedmiotów (IoT) i przemysłowego internetu przedmiotów (IIoT),
 • multimediów i wirtualnej rzeczywistości (MaVR)
 • systemów baz danych (DB), systemów wspomagania decyzji (DSS) i technik programowania
 • systemów operacyjnych (OS), sieci komputerowych (CN) i systemów mobilnych (MS)
 • systemów światłowodowych (FOS).

Dodatkowo swoje innowacyjne pomysły i pasje, studenci informatyki mogą rozwijać w Naukowym Kole „CodeFly”. Praca w kole idealnie wpisuje się w uczelnianą zasadę: „jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia”, a jego przedsięwzięcia skupiają się na szeroko rozumianym “internecie przedmiotów”, “przemyśle 4.0” oraz systemach “inteligentnych budynków”.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

* Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie podpisała porozumienie z Politechniką Poznańską, na mocy którego absolwenci ANS w Gnieźnie mogą kontynuować kształcenie na studiach II i III stopnia.

PERSPEKTYWY PRACY PO INFORMATYCE

Rozwój technologii mobilnych, sztucznej inteligencji, procesów cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, sprawiają że zapotrzebowanie na specjalistów IT gwałtownie wzrasta nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

Stąd też absolwenci INFORMATYKI mogą pracować m.in. jako:

 • programiści
 • projektanci aplikacji mobilnych
 • wykonawcy serwisów www
 • administratorzy systemów i sieci komputerowych
 • administratorzy baz danych
 • specjaliści ds. optymalizacji procesów technologicznych
 • analitycy systemowi.

STUDIA I PRAKTYKI ZA GRANICĄ

W ramach m. in. Programu Erasmus+ oraz aktywnie funkcjonującej mobilności akademickiej, studenci INFORMATYKI mogą studiować i odbywać praktyki w takich państwach jak:

Portugalia
Niemcy
Malta
Turcja
Litwa
Łotwa
Grecja

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW- INFORMATYKA

INFORMATYKA W OPINII EKSPERTÓW

Technologie informatyczne XXI wieku i kierunki ich rozwoju – przedstawił dr inż. Mariusz Nowak, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie.

Czym jest PRZEMYSŁ 4.0 i INTERNET RZECZY?
Jak obie te dziedziny zmieniają naszą rzeczywistość i jak wkrótce zmienią oblicze INFORMATYKI – o tym opowiadał nasz wykładowca mgr inż. Mateusz Leszek