USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

SPOTKAJMY SIĘ na Ścieżkach Archeologii w dniach 13-16 czerwca 2019r. na terenie REZERWATU MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W BISKUPINIE

Data publikacji: 05 czerwca 2019

Wzbogaćmy swoją wiedzę w kulturę, popkulturę i naukę.

PWSZ w Gnieźnie uczestniczy w  czterodniowym Festiwalu Nauka, Kultura, Popkultura „Ścieżki Archeologii” w dniach 13-16 czerwca 2019 roku na zaproszenie Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i Koordynatora Projektu. „Ścieżki Archeologii – Nauka – Kultura – Popkultura” to pierwszy w Polsce festiwal nauki, którego ideą jest ukazanie pełnego oblicza współczesne archeologii – nauki interdyscyplinarnej, wykorzystującej w swych badaniach nowoczesne osiągnięcia techniki, której dokonania zajmują ważną pozycję w poznawaniu, badaniu i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego oraz są źródłem inspiracji we współczesnej kulturze masowej. W ramach festiwalu będą miały miejsce liczne prezentacje w formie pokazów, warsztatów, prelekcji oraz seansów filmowych. Będą one eksponowane w ramach trzech ścieżek: nauka, kultura oraz popkultura.

Stoisko naszej uczelni – laboratorium chemiczne – będzie prezentowało etapy przygotowania próbek gleby do analizy; będzie można dowiedzieć się jak prowadziliśmy interdyscyplinarne badania oznaczania fosforanów w próbkach gleby pobranej ze stanowiska archeologicznego 15A (gdzie obecnie można zwiedza „długie domy”) w Biskupinie metodą spektrofotometryczną. Ponadto na naszym stanowisku, pokażemy jak z otrzymanych chromatogramów TLC zidentyfikować  mieszaninę polietylenoglikoli stosowanych w konserwacji drewna archeologicznego, zabytkowego.Również zajmiemy się  ilościowym oznaczanie  m.in. żelaza na spektrofotometrze Slandi w próbkach wody z Jeziora Biskupińskiego, badaniem przewodnictwa za pomocą konduktometru, badanie pH za pomocą pH-metru, wykrywanie,  oznaczaniem zawartości tlenu w wodzie z Jeziora Biskupińskiego przy użyciu tlenomierza MI-605 oraz mętności wody z jeziora.

Ponadto, z innych atrakcji wymieńmy chociażby kilka:

– selekcjonowanie makroskopowych szczątków roślin pochodzących z wykopalisk archeologicznych oraz możliwość ich obserwacji pod mikroskopem (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu),

– laboratorium datowania termoluminescencyjnego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego),

– warsztaty z dokumentacji zabytków (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego),

– warsztaty tkactwa, wyrabianie papieru czerpanego, gry średniowieczne, pokazy łupania krzemieni (Instytut Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

– wyrabianie papieru czerpanego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie).

Z pełnym  programem w ramach trzech Ścieżek Archeologii… NAUKA-KULTURA-POPKULTURA można zapoznać się w linku:  http://www.biskupin.pl/sciezki/

DO ZOBACZENIA w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie