USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Studenci PWSZ Gniezno w laboratorium analiz środowiskowych.

Data publikacji: 31 października 2019W ramach praktycznego, zawodowego kształcenia przyszłych inżynierów realizując projekt  „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości ” wykładowcy i pracownicy Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska: prof.zw. dr hab. Jerzy Siepak, dr Agnieszka Matłoka , mgr inż. Karol Ciesielski wraz ze studentami  kierunku technologia chemiczna oraz inżynieria środowska PWSZ w Gnieźnie wzięli udział w ćwiczeniach w najnowocześniejszym w Polsce  laboratorium analiz środowiskowych na Wydziale Chemii UAM. Podczas laboratoriów studenci oznaczali substancje toksyczne w środowisku przyrodniczym człowieka. Zapoznali się z najnowszą aparaturą  badawczą i technikami analitycznymi stosowanymi na świecie. Studenci pracowali w grupach pod kierunkiem znanych  profesorów UAM: Anetta Ziola- Frankowska, Iwona Kurzyca, Artur Kowalski i Marcin Frankowski. Podczas zajęć laboratoryjnych w Pracowni Analizy Wody i Gruntów , Wydziału Chemii UAM w Poznaniu wykonywano analizę próbek wody na zawartość metali. Przeprowadzono analizę jakościową przy użyciu Spektrometru Absorpcji Atomowej z atomizacją płomieniową (FAAS) i została także omówiona atomizacja próbki w piecu grafitowym (GF-AAS). Przy użyciu techniki F-AAS wykrywaliśmy zawartość w próbkach wody takich pierwiastków metali jak np. stront, potas, wapń, magnez, sód, nikiel, miedź, żelazo  na podstawie barwy płomienia. Kolejne ćwiczenie laboratoryjne również było związane z techniką AAS tym razem z atomizacją zimnych par rtęci, za pomocą której oznaczono stężenie rtęci w próbce moczu przy wykorzystaniu krzywej wzorcowej. Następne ćwiczenie dotyczyło zastosowania spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie sprzężonej indukcyjnie ICP-MS, która jest uznawana za jedną z najnowocześniejszych technik analizy śladowej. Metoda charakteryzuje się dużą czułością i precyzją; możliwością jednoczesnego oznaczania wielu pierwiastków; selektywnością pozwalającą na oznaczanie poszczególnych izotopów danego pierwiastka w złożonych matrycach i charakteryzuje się niską granicą wykrywalności. Kolejne, już ostatnie ćwiczenie laboratoryjne polegało na wykorzystaniu aparatury do analizy nieniszczącej, za pomocą której można było określić np. zawartość złota w złotej biżuterii, zawartość miedzi, niklu w monetach, sprawdzić zawartość metali w zabawkach itp. Zajęcia okazały się bardzo  pouczające i wzbogacające wiedzę studentów.

Laboratoria zorganizował prof.zw dr hab.Jerzy Siepak  dyrektor Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska PWSZ w Gnieźnie.