USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Agnieszka Filarecka

ADIUNKT
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: a.filarecka@ans-gniezno.edu.pl

Specjalista z dziedziny fizjoterapii, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek KZK przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z oddziałem neurologii i leczenia udarów w Bydgoszczy, współpracując z Centrum Onkologii W Bydgoszczy, gdzie wdraża program prehabilitacji pacjentów.  W latach 2019-2022 Fizjoterapeuta Kadry Narodowej Kobiet w kajakarstwie, członek Misji Medycznej podczas Igrzysk Olimpijskich Tokyo 2021

Pracę doktorską pt „Porównanie leczenia raka jelita grubego metodą laparoskopową i klasyczną otwartą w aspekcie sprawności ruchowej i ocena jakości życia” obroniła z wyróżnieniem uzyskując tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Jest uczestniczką i prowadzącym wielu szkoleń głównie dotyczących neurologii, onkologii. Zamiłowanie do ruchu przekształca w praktyczną wiedzę dotyczącą fizjoterapii.