USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Alla Rejniak – asystent, Instytut Nauk o Zdrowiu

email: a.rejniak@ans-gniezno.edu.pl

Absolwentka Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Pielęgniarski, tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa z uprawnieniami pedagogicznymi (1992). Studia podyplomowe „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi” oraz „Prawo Pracy”. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz epidemiologicznego. Ponadto ukończyła szereg kursów specjalistycznych, m.in. „Edukator w cukrzycy”, „Szczepienia ochronne”, „Zapis i interpretacja Ekg”, „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”, „ Badania fizykalne”, „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek.

Pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na różnych szczeblach kierowniczych, zwłaszcza w geriatrii i opiece długoterminowej.

W latach 2015 – 2020 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, od 2022r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Z dydaktyką związana od 2004r. Wykładowca i opiekun praktyk zawodowych, a także staży specjalizacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, onkologicznego, rodzinnego, opieki długoterminowej. Kierownik specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, żywienia dojelitowego, opieki paliatywnej oraz leczenia ran. Certyfikat Symulacji Medycznej (pośredniej i wysokiej wierności, egzamin OSCE).