USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Anna Święcicka

Adiunkt
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: a.swiecicka@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Magister na kierunku fizjoterapia, doktor nauk społecznych. Absolwentka Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (2010). Ukończyła pedagogiczne studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (2011). Stopnień doktora nauk społecznych uzyskała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2019). Wieloletni praktyk fizjoterapii w dziedzinie lecznictwa uzdrowiskowego. Adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych m.in. z fizjoterapią w geriatrii, historią rehabilitacji uzdrowiskowej oraz szeroko rozumianą polityką zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności i uwarunkowań rozwojowych systemu opieki zdrowotnej, w tym lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce i na świecie.

Publikacje

A. Marcinkowska, W. Hagner, A. Smolka, P. Drewicz, M. Hagner – Derengowska, Wpływ leczenia uzdrowiskowego na jakość życia pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego, [w:] Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia pod red. Z. Kalisz, M. Hagner – Derengowskiej, W. Żukowa, Wyd. Bydgoska Szkoła Wyższa – Bydgoszcz 2012; Tom I, s. 25 – 34.

 A. Święcicka, M. Święcicki, Przegląd najpopularniejszych metod diagnostycznych stosowanych w zespołach bólowych kompleksu lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, Rehabilitacja w praktyce – 2013; nr 6, s. 54 – 58.

A. Święcicka, M. Święcicki, Wpływ rodziny na zachowania prozdrowotne osób starszych po 65 roku życia, Pielęgniarstwo Polskie – 2015; Vol. 6, nr 2, s. 141-148.

A. Święcicka, Solidarność międzypokoleniowa: anachronizm czy szansa na nowoczesny wymiar zrównoważonej współodpowiedzialności społecznej? [w:] Świat Idei i Polityki – 2015, T. 14, s. 431-447.

N. Marcinkowska, A. Święcicka, Social and economic aspects of educational activity of elderly people in Poland and Spain – comparative study [w:] Studia Europejskie – Studies in European Affairs, Volume 24, Nr 4/2020,
p. 125-149.