USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Beata Dudzińska-Bajorek

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: b.bajorek@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
W 1998 roku rozpoczęła pracę w ramach doktoratu w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w Zespole Biosyntezy Białka. Głównym celem jej badań było zaobserwowanie zmian konformacyjnych rybosomów podczas elongacji polipeptydu w układach pozakomórkowych in vitro. We wrześniu 2004 roku podjęła pracę w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu na etacie adiunkta. Do jej obowiązków należało kierowanie pracami Zespołu Genetyki.

Od października 2006 roku związana jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z takich przedmiotów jak: genetyka, mikrobiologia, biochemia, biologia. Jestem promotorem prac inżynierskich i opiekunem prac magisterskich o tematyce z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej.
Publikacje
Kaczorek E, Sałek K, Guzik U, Dudzińska-Bajorek B., Cell surface properties and fatty acids composition of Stenotrophomonas maltophilia under the influence of hydrophobic compounds and surfactants. N Biotechnol., 2013, 30, 173-82 (25 pkt na liście czasopism punktowanych cz. A MNiSW)

Kaczorek E, Sałek K, Guzik U, Dudzińska-Bajorek B., Olszanowski A. The impact of long-term contact of Achromobacter sp. 4 (2010) with diedel oil – Changes in biodegradation, surface properties and hexadecane monooxygenase activity. International Biodeterioration and Biodegradation, 2013, 78, 7-16 (30 pkt na liście czasopism punktowanych cz. A MNiSW)

Smułeka W., Zdarta A., Guzik U., Dudzińska-Bajorek B., Kaczoreka E. Rahnella sp. Strain EK12: Cell surface properties and diesel oil biodegradation after long-term contact with natural surfactants and diesel oil. Microbiological Research, 2015, 176, 38-47 (25 pkt na liście czasopism punktowanych cz. A MNiSW)

Zdarta A., Dudzińska-Bajorek B., Nowak A., Guzik U., Kaczorek E. Impact of potent bioremediation enhancing plant extracts on Raoultella ornithinolytica properties. Ecotoxicol Environ Saf., 2017, 274-282 (30 pkt na liście czasopism punktowanych cz. A MNiSW)

Zdarta A., Smułek W., Pacholak A., Dudzińska-Bajorek B., Kaczorek E. Surfactant addition in diesel oil degradation–how can it helpthe microbes? Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2020,

Dudzińska-Bajorek B. Przemysłowe wykorzystanie temperaturowych ekstremofili. Ekonatura, 2010, 12, 21-22

Suchorska M, Dudzińska-Bajorek B. Bioluminescencja cz.1 – żywe światła. Ekonatura, 2012, 11, 15-17

Suchorska M, Dudzińska-Bajorek B. Bioluminescencja cz.2 – wykorzystanie bakterii bioluminescencyjnych do wykrywania zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Ekonatura, 2012, 12, 19-21

Dudzińska-Bajorek B. Bakterie środowisk ekstremalnych. Z myślą o środowisku… PWSZ w Gnieźnie, 2013, 47-55

Matłoka A., Dudzińska-Bajorek B. Rola parków w programie rewitalizacji Gniezna. Aura, 2014, 2, 17-20

Matłoka A., Binkowski S., Dudzińska-Bajorek B., Siepak J., Nowaczyk S., Binkowska I. Miedź – zastosowanie, wpływ na środowisko i uregulowania prawne. Aura, 2017, 5, 3-8 (6 pkt na liście czasopism punktowanych cz. B MNiSW)

Matłoka A., Binkowski S., Dudzińska-Bajorek B., Siepak J., Nowaczyk S., Binkowska I. Miedź – wpływ na rośliny, zwierzęta, zdrowie człowieka i rola mikroorganizmów; Aura, 2017, 6, 11-14 (6 pkt na liście czasopism punktowanych cz. B MNiSW)

Dudzińska-Bajorek B., Skrypt do ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów kierunków medycznych i inżynierskich. Wydawnictwo PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, 2019