USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Bartosz Godziszewski

Dr Bartosz Godziszewski jest absolwentem AE Poznań(2002) oraz doktorem nauk ekonomicznych (UEP 2010) ze specjalnością polityka gospodarcza. Posiada wieloletnie  doświadczenie zarówno dydaktyczne jak i praktyczne. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent na Wydziale Informatyki i Zarządzania PP (obecnie w wydział inżynierii zarządzania). W latach 2013-2016 pracował w UKNF jako główny specjalista gdzie uczestniczył jako delegat w posiedzeniach grupy roboczej przy ESMA i współtworzył ramy regulacyjne do raportowania transakcji w obszarze instrumentów finansowych. Następnie do 2021 roku pracował w CAPGEMINI Polska jako analityk biznesowy gdzie uczestniczył w projektach  dla wiodących firm niemieckich z obszaru ubezpieczeń oraz automotive. Od 2021 doradza niemieckim firmom w obszarze IT. Jest certyfikowanym SCRUM Product ownerem oraz posiada certyfikacje PRINCE  2