USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr hab. Grażyna Bączyk, prof. ANS

Profesor Uczelni
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: g.baczyk@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
dr hab. n. o. zdr., prof. ANS, mgr pielęgniarstwa GRAŻYNA BĄCZYK – Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest autorką i współautorką kilku rozdziałów w podręcznikach dla studentów oraz współredaktorem 2 podręczników z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest autorką ponad 170 prac naukowych. Głównym kierunkiem badań jest ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego, ocena jakości życia chorych z chorobami przewlekłymi oraz leczonymi chirurgicznie. Zaangażowana w międzynarodowym projekcie InovSafeCare – kształcenie studentów w zakresie innowacyjnych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Odbyła liczne staże w ośrodkach zagranicznych w tym: w Northampton Community College w Anglii, w University of Jyvaskyla w Finlandii, w Linkoping University w Szwecji.

Publikacje

Małgorzata Bosacka, Grażyna Bączyk. Rola klinimetrii w pracy pielęgniarki z pacjentem po udarze mózgu. Pielęgniarstwo Polskie, 2014, nr 3

Maria do Rosário Pinto, Alcinda Reis, João Graveto, Grażyna Bączyk, José Antonio Mirón Canelo, Leena Koponen.  InovSafeCare Project: Educating nursing students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings. ViPER Poster. 2020

Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii. (Red.) Grażyna Bączyk, Wojciech Kapała. Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2018 – podręcznik dla studentów do nauczania pielęgniarstwa chirurgicznego.