USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr hab. inż. Piotr Remlein , prof. PWSZ

Profesor Uczelni
Instytut Nauk Technicznych
email: p.remlein@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Piotr Remlein uzyskał stopień magistra inżyniera w 1991 roku, doktora nauk technicznych w 2002 roku i doktora habilitowanego w 2018 roku na Politechnice Poznańskiej (PP). Od 1992 r. pracuje na PP, obecnie w Instytucie Radiokomunikacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji na stanowisku adiunkta oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie na stanowisku profesora.

Obszar naukowych zainteresowań Piotra Remleina obejmuje zagadnienia sieci bezprzewodowych, radiokomunikacji ruchomej, sieci komórkowych w tym nowych technik transmisji i odbioru, optymalizacji transmisji, radia programowalnego i kognitywnego oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem w tych systemach.

Piotr Remlein jest autorem około 120 publikacji krajowych i zagranicznych.  Jest aktywnym recenzentem publikacji zgłaszanych do czasopism oraz na konferencje międzynarodowe i krajowe. Od roku 1992 Piotr Remlein bierze udział w projektach międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki.

Piotr Remlein należy do organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Communications Society oraz IEEE Information Theory Society w randze IEEE Senior Member oraz do Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (SIT).

Publikacje

P. Remlein, „Sygnały z ciągłą modulacją fazy w systemach z wieloma użytkownikami, z detekcją iteracyjną”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017,  ISSN 0551-6528, ISBN 978-83-7775-462-7

M. D. Logothetis, M. Piechowiak, P. Remlein, Guest Editorial: Traffic Engineering and Optimisation in Next Generation Networks, IET Networks – 2018, Vol. 7, iss. 4, pp. 163-164, p-ISSN: 2047-4954 e-ISSN: 2047-4962, DOI: 10.1049/iet-net.2018.0044

P. Remlein, FDMA System with Space–Time Encoded CPM Signals, Wireless Personal Communications, vol. 99, issue 4, pp. 1475-1485, 2018, doi: 10.1007/s11277-018-5287-3

R. Kotrys, M. Krasicki, P. Remlein, A. Stelter, P. Szulakiewicz, WLAN System with Iterative Decoding of OFDM Multi-symbols, Book Series: Advances in Intelligent Systems and Computing   Volume: 470, Springer 2016, pp.303-311.

P. Remlein, M. Rogacki, U. Stachowiak, Tamarin Software – The Tool for Protocols Verification Security, 2018 Baltic URSI Symposium, 5-8.10.2020, Warsaw, Poland.

M. Pilc, P. Remlein, The impact of LOS component on information disclosed to eavesdroppers in wireless channels with PHY-based secret key generation, 2018 Baltic URSI Symposium, 15-17.05.2018, Poznań, Poland, s. 80-83, DOI: 10.23919/URSI.2018.8406707

P. Remlein, Non-binary Encoded STBC-CPM Signals for Wireless Slicing Networks, Thirteenth International Conference on Systems and Networks Communications, ICSNC 2018, International Academy Research and Industry Association IARIA, Nice, France 2018, s. 15-20.

P. Remlein, T. Gucluoglu, Eylem Erdogan, Performance of Weibull and Exponentiated Weibull Fading in Amplify-and-Forward Relaying Systems, 11th International Symposium on Communication Systems, Networks, and Digital Signal Processing (CSNDSP 2018), Budapest 2018.

P. Remlein, Concatenation of convolutional codes over ring and STBC codes for multiuser CPM transmission, ICTF 2018, Information and Communication Technology Forum,11 – 13 July 2018, Graz, Austria.

P. Remlein, T. Gucluoglu, A. Ibrahim, Performance of Subcarrier Intensity Modulation over Imperfect Gamma-Gamma Fading Links, 2018 Baltic URSI Symposium, 15-17.05.2018, Poznań, Poland, s. 246-247, DOI: 10.23919/URSI.2018.8406727