USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr hab. inż. Piotr Remlein , prof. ANS

Profesor Uczelni
Instytut Nauk Technicznych
email: p.remlein@pwsz-gniezno.edu.pl

Piotr Remlein uzyskał stopień magistra inżyniera w 1991 roku, doktora nauk technicznych w 2002 roku i doktora habilitowanego w 2018 roku na Politechnice Poznańskiej (PP). Od 1992 r. pracuje na PP, obecnie w Instytucie Radiokomunikacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji na stanowisku adiunkta oraz w Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie na stanowisku profesora.

Obszar naukowych zainteresowań Piotra Remleina obejmuje zagadnienia sieci bezprzewodowych, radiokomunikacji ruchomej, sieci komórkowych w tym nowych technik transmisji i odbioru, modulacji i kodowania, optymalizacji transmisji, radia programowalnego i kognitywnego oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem w tych systemach. Piotr Remlein jest autorem ponad 130 publikacji, raportów krajowych i zagranicznych. Jest aktywnym recenzentem publikacji zgłaszanych do czasopism oraz na konferencje międzynarodowe i krajowe. Jest instruktorem HCIA 5G w ramach Huawei ICT Academy przy Politechnice Poznańskiej.

Od roku 1992 Piotr Remlein bierze udział w projektach międzynarodowych: TEMPUS, Leonardo da Vinci (Invocom, InCert, Train2Cert), NEWCOM oraz krajowych projektach badawczych finansowanych m.in. przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki. Aktualnie uczestniczy w projekcje 5gSTAR pn. Zaawansowane metody i techniki wykrywania i przeciwdziałania atakom na infrastrukturę dostępową i aplikacje sieci 5G, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Piotr Remlein należy do organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Communications Society oraz IEEE Information Theory Society w randze IEEE Senior Member oraz do Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (SIT).