USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Karolina Bondarowska

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: k.bondarowska@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Doktorantka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie od 2006 r. W latach 2006-2016 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W latach 2016 – 2020, pełniła obowiązki z-cy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Transportu. W okresie od 2006-2020 była również członkiem Senatu PWSZ w Gnieźnie.

Wykładowca przedmiotów: rachunkowość finansowa, podstawy marketingu, komunikacja w organizacji, badania marketingowe, negocjacje i techniki sprzedaży, podstawy organizowania biznesu.

Zakres zainteresowań naukowych: proces i ocena jakości obsługi klienta, przygotowanie, organizacja i przeprowadzanie badań marketingowych, analiza czynników wpływających na rozwój i jego hamowanie w odniesieniu do działalności gospodarczej.

Organizatorka szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu:

Opracowania biznes planu.

Jak z pomysłu zrobić dochodowy interes?

Obsługi klienta.

Budowania zespołów i motywowania pracowników.

Technik sprzedaży B2B oraz B2C.

Nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Promotorka około 30 prac dyplomowych magisterskich i 100 inżynierskich.