USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Marcin Kiciński

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: m.kicinski@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
2000 – mgr inż. Wydział MRiP, Politechnika Poznańska (kierunek transport, specjalność: transport drogowy)

2008 – studium pedagogiczne, Wydział IZ, Politechnika Poznańska

2012 – doktor nauk technicznych (dyscyplina: transport, specjalność: transport drogowy) – Wydział MRiT, Politechnika Poznańska,

2015 – studia podyplomowe, Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, WSB w Poznaniu

Obszar zainteresowań: optymalizacja i wspomaganie decyzji w transporcie, infrastruktura transportowa, wykluczenie transportowe, logistyka baz lotnictwa wojskowego, zagadnienia prawne, zrównoważony rozwój transportu

Autor ponad 60 publikacji, promotor pomocniczy 4 doktoratów z obszaru transportu, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Sustainability

Logistics and Transport, redaktor tematyczny Education Sciences (czasopismo MDPI), recenzent czasopism: Energies, Mathematics,  Sustainability , Transport and Logistics, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport.

Publikacje z afiliacją ANS Gniezno

Kiciński M., Bieńczak M., Fierek S.: Wykorzystanie metody wspomagania decyzji do oceny rozwiązań układu drogowego na przykładzie Gniezna. Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12/2018, 1078 – 1084.

Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego ukierunkowanego na poprawę transportu mieszkańców w związku z występowaniem utrudnień na przejazdach w rejonie ulic Mnichowska, Cienista i Gajowa w Gnieźnie (2017-2018).

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego (2016).

Publikacje

Perz K., Bieńczak K., Rewolińska A., Kiciński M.: Mathematical model of the flow of compressed air through a reuse elements. Przemysł Chemiczny 2020, tom 99, nr 1, 46-49.

Kiciński M., Janeba-Bartoszewicz E., Zadencki R.: Niesprawności instalacji paliwowej i hydrazyny samolotów F-16 Block 52+ – analiza ilościowa. W: Łodygowski T., Ciałkowski M., Żyluk A.: Nauka dla obronności i środowiska. Tom 1. Instytut Techniczy Wojsk Lotniczych, Warszwa 2020, s. 323-330.

Praca zbiorowa: Sieć TEN-T w Polsce. Stan realizacji, perspektywy rozwoju. Infra – Centrum Doradztwa, Warszawa 2019. – opracowanie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Kiciński M., Witort P., Merkisz-Guranowska A.:  Multiple Criteria Optimization for Supply Chains – Analysis of Case Study. W: Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems : 15th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory & Practice 2018″ Selected Papers / red. Grzegorz Sierpiński – Cham, Switzerland : Springer, 2019 – s. 150-160.

Kiciński M., Zmuda-Trzebiatowski P.: Wielokryterialna ocena poziomu bezpieczeństwa infrastruktury miejskiego publicznego transportu zbiorowego. W: Tomaszk. M.: Bezpieczeństwo w lokalnym transporcie publicznym na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej – podejście interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, 123-136.

Wiecanowski J., Kiciński M.: Wykorzystanie pasów postojowych dla taksówek w kontekście zarządzania pasem drogowym na przykładzie miasta Poznania. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej – Organizacja i Zarządzanie 2018, nr 78, 245-260.

Kiciński M., Solecka K.: Application of MCDA/MCDM methods for an integrated urban public transportation system – case study, city of Cracow. Archives of Transport – 2018, vol. 46, iss. 2, s. 71-84.

Kiciński M.: Integracja taryfowo-biletowa: prawo stoi na przeszkodzie? W: Praca zbiorowa: Biała Księga. Kolejowy przewozy pasażerskie 2016. Railway Business Forum, Warszawa listopad 2016.