USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Mariusz Nowak

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: m.nowak@ans-gniezno.edu.pl

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym. Pracę doktorską obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania PP. Ukończył studia podyplomowe pedagogiczne z przygotowania do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Adiunkt w ANS Gniezno oraz na Politechnice Poznańskiej. Współautor podręcznika dydaktycznego z serii Biblioteka elektronika programisty. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych. Uczestnik ponad 30 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Członek komitetów naukowych na konferencjach naukowych. Recenzent artykułów w czasopismach naukowych oraz redaktor materiałów konferencyjnych. Pełnił rolę eksperta w dwóch projektach NCBiR. Promotor 32 prac dyplomowych inżynierskich w ANS Gniezno. Współorganizator szkoleń dla studentów z systemu LCN oraz wyjazdów studyjnych. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę inteligentnych systemów sterowania, systemów monitorowania i wizualizacji procesów, IoT, bezprzewodowych sieci niskoenergetycznych oraz inteligentnych budynków.

Publikacje z afiliacją ANS Gniezno:

Nowak M., E-learning wspomagający nauczanie przedmiotów wykorzystujących symulacje w środowisku Matlab, [w:] rozdział w monografii pt. Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów, Lesław Sieniawski (red. naukowy), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-720-7, Wrocław, 2012, (rozdział 11, 105-112)

Wybrane, pozostałe publikacje:

Nowak M., Różycki R., Waligóra G., Szewczyk J., Sobiesierski A., Sot G., Data Processing with Predictions in LoRaWAN, [in:] Energies 2023, vol. 16, iss. 1, (10411-1 – 10411-24) https://doi.org/10.3390/en16010411

Szewczyk J., Nowak M., Remlein P., Głowacka A., LoRaWAN Communication Implementation Platform, [in:] International Journal of Electronics and Telecommunications, 2022, vol. 68, no. 4, (841-854)
https://doi.org/10.24425/ijet.2022.143893

Józefowska J., Nowak M., Różycki R., Waligóra G., Survey on Optimization Model for Energy-Efficient Computing Systems, [in:] Energies 2022, vol. 15, iss. 22, (8710-1 – 8710-2) https://doi.org/10.3390/en15228710

Szewczyk J., Nowak M., Remlein P., Głowacka A., Platformy do wdrażania komunikacji w standardzie LoRaWAN, [w:] Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, Rocznik 2022 (4) https://doi.org/10.15199/59.2022.4.89

Nowak M., Derbis P., Kurowski K., Różycki R., Waligóra G., LPWAN Networks for Energy Meters Reading and Monitoring Power Supply Network in Intelligent Buildings, [in:] Energies, no. 23, vol. 14/2021, (7924-1 – 7924-14) https://doi.org/10.3390/en14237924

Nowak M., Szewczyk J., Expert System in Medicine, [in:] The Book of Articles 2021, National Scientific Conference “Science and Young Researchers” V edition, June 05, 2021, Kępczak N., Solarczyk P. (Eds.), ISBN:978-83-961157-2-0, (84-93)

Kosnowski M., Nowak M., Elastyczny system profilowania użytkownika budynku z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, [w:] Napędy i sterowanie – Miesięcznik naukowo-techniczny, Racibórz, 6(266)/2021, (82-85) bwmeta1.element.baztech-b9f2174f-3a51-4073-8183-9ba362156f25

Antonowicz A., Nowak M., Urbaniak A., Task Scheduling Algorithm for Renovation Teams of Water Distribution Systems, [in:] Proceedings of 21sh International Carpathian Control Conference ICCC’2020, Slovak Republic, October 27-29, 2020 https://doi.org/10.1109/ICCC49264.2020.9257273

Antonowicz A., Derbis P., Nowak M., Urbaniak A., Smart Meter in Voltage Control System of Power Network, [in:] Proceedings of 21sh International Carpathian Control Conference ICCC’2020, Slovak Republic, October 27-29, 2020 https://doi.org/10.1109/ICCC49264.2020.9257273

Nowak M., Urbaniak A., LPWAN – inteligentne sieci niskoenergetyczne, Inteligentne miasta. Technologie informacyjno-komunikacyjne [w:] Builder 268 (11), Danuta Burzyńska (red.), Wyd. PWB Media, ISSN 1896-0642, Warszawa, Polska 11/2019 r., (88-92), https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5163

Derbis P., Nowak M., Sieci LPWAN do zdalnego odczytu liczników i monitorowania sieci zasilającej w inteligentnych budynkach, [w:] Napędy i sterowanie – Miesięcznik naukowo-techniczny, Racibórz, 12(236)/2018, (74-80) bwmeta1.element.baztech-a9686e5f-0796-4a51-8a6e-22c3af7dd8f6

Nowak M., Urbaniak A., Rozwój automatyki budynkowej, cz. 1, Inteligentne miasta, Automatyka budynkowa, [w:] Builder, Danuta Burzyńska (red.), Wyd. PWB Media, ISSN 1896-0642, Warszawa, Polska 6/2018 r., (92-96) bwmeta1.element.baztech-68899662-6f3b-489e-95f7-3d0a93c4432f

Nowak M., Urbaniak A., Rozwój systemów automatyki i zarządzania w budynkach, rozdział w monografii pt. Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, Lech Czarnecki (red.), Wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017, (241-260)

Nowak M., Urbaniak A., Application of predictive control algorithms for thermal comfort and energy saving in the classroom, [in:] Proceedings of 17th International Carpathian Control Conference ICCC’2016, Ivo Petras, Igor Podlubny, Jan Kocur (Eds.), ISBN: 978-1-4673-8605-0, IEEE Catalog Number: CFP1642L-USB, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, May 29-June 1, 2016, (527-532) https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2016.7501154

Nowak M., Urbaniak A., Application of intelligent control algorithms for thermal comfort and energy saving in the computer laboratory, [in:] Modelling and simulation 2015, Marwan Al-Akaidi and Aladdin Ayesh (Eds.), Pub. EUROSIS-ETI, ISBN 978-90-77381-79-3, Leicester, United Kingdom 2015, (265-269