USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Piotr Maluśkiewicz

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: p.maluskiewicz@ans-gniezno.edu.pl

W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej.

Od ukończenia studiów do 2018 r. był nauczycielem akademickim w Politechnice Poznańskiej. W 1979 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Od 2004 r. jest wykładowcą w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie zagadnień teorii konstrukcji. Rozważania teoretyczne łączy z działaniami praktycznymi. Był m.in. członkiem zespołów projektujących tłumik spalin dla silników okrętowych pracujących na stanowisku prób w zakładach im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz wysokociśnieniową sprężarkę bezsmarowa dla przedsiębiorstwa „Pomet” w Poznaniu. Problemy związane z konstrukcją maszyn oraz nowoczesne metody zapisu konstrukcji są przedmiotem jego zajęć dydaktycznych w naszej uczelni. Jest autorem skryptu „Podstawy konstrukcji maszyn dla studentów kierunków niemechanicznych” wydanego przez Politechnikę Poznańską. W czasie pracy w gnieźnieńskiej ANS był promotorem ok. 100 inżynierskich prac dyplomowych. Opracował koncepcję i napisał tekst publikacji jubileuszowej „15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie”.

Jego pasją są turystyczne wędrówki połączone nie tylko z odwiedzaniem atrakcji turystycznych lecz także poznawaniem historii i kultury zwiedzanych terenów. Jest autorem lub współautorem ok. 50 publikacji krajoznawczych, głównie przewodników turystycznych, monografii regionalnych i albumów, dotyczących Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. W latach 1992- 2022 był redaktorem naczelnym kwartalnika popularno-naukowego „Kronika Wielkopolski”. Za działalność na tym polu w 2022 r. został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego odznaczony honorową odznaką „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.