USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Piotr Sujka

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: p.sujka@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
dr inż. Piotr Sujka jest specjalistą w dziedzinie elektrotechniki i informatyki.

Piotr Sujka jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Studia na kierunku Elektrotechnika ukończył w 2000 roku. Był pracownikiem Politechniki Poznańskiej w latach 2002-2017. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, w specjalności metody komputerowe w elektrodynamice uzyskał w 2007 roku broniąc pracy doktorskiej pt. „Polowo-obwodowa analiza przetworników elektromagnetycznych z uwzględnieniem histerezy magnetycznej’.

Działalność dydaktyczną w ANS w Gnieźnie Piotr Sujka rozpoczął w 2018 roku i jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Piotr Sujka jest autorem i współautorem ponad trzydziestu artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.