USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Magdalena Ziętek-Koczan

dr Magdalena Ziętek-Koczan
Instytut Nauk Technicznych

m.zietek-koczan@ans-gniezno.edu.pl                   

Absolwentka  studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, późniejszą rozprawę doktorską obroniła w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Analiza procesów logistycznych w budownictwie stała się punktem wyjścia do napisania rozprawy doktorskiej.

Zajęcia prowadzone przez dr M. Ziętek-Koczan to: Badania operacyjne, Organizacja i zarządzanie w transporcie, Automatyzacja procesów transportowo-magazynowych, Systemy informacyjno-informatyczne w transporcie, Gospodarka magazynowa, Mikroekonomia, Logistyka, Ekonomika transportu, Transport międzynarodowy.

Dr Magdalena Ziętek-Koczan posiada również doświadczenie zawodowe poza sferą naukową. Dotychczas pracowała zarówno w przedsiębiorstwie transportowym, jak i produkcyjnym. Ponadto, kilka lat prowadziła działalność gospodarczą w branży e-commerce, poszerzając umiejętności organizacyjne i negocjacyjne.

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

•          logistyka przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli transportu,

•          procesy logistyczne w łańcuchu dostaw,

•          zrównoważone łańcuchy dostaw,

•          ryzyko środowiskowe.