USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Justyna Majchrzak-Lepczyk

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: j.majchrzak-lepczyk@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Justyna Majchrzak-Lepczyk uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od wielu lat wykłada przedmioty ekonomiczne w uczelniach wyższych w Poznaniu, a od 2020 roku prowadzi również zajęcia w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Zainteresowania naukowe dr Justyna Majchrzak-Lepczyk koncentrują się  wokół działań marketingowych przedsiębiorstw, zachowań klientów, logistycznej obsługi klienta, a także e-commerce.

Po obronie doktoratu opublikowała kilkadziesiąt publikacji, będących artykułami w czasopismach naukowych, rozdziałami w monografiach, recenzjami, jak również jest autorką i współautorką kilku monografii. Opracowała także podręczniki akademickie z zakresu logistyki.

Justyna Majchrzak-Lepczyk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Human Potential Development in Central And Eastern Eu States. Ukończyła liczne kursy, warsztaty i szkolenia.

Prywatnie uwielbia spędzać czas z rodziną i swoim ukochanym labradorem.