USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Małgorzata Koszutska-Błaszczyk

Adiunkt
Instytut Nauk o Zdrowia
email: m.koszutska-blaszczyk@ans-gniezno.edu.pl

Małgorzata Koszutska-Błaszczyk – fizjoterapeuta, doktor nauk o kulturze fizycznej. W 2005 ukończyła stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku: Fizjoterapia. W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studium zarządzania w opiece zdrowotnej na Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2013 roku obroniła pracę doktorską na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu pt: „Ocena skuteczności różnych modeli treningu rehabilitacyjnego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc” i uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako fizjoterapeuta, później kierownik zakładu rehabilitacji w Wielkopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży, później w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii -szpital w Chodzieży. Aktualnie jest kierownikiem zespołu fizjoterapeutów w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Jest absolwentką licznych kursów specjalistycznych oraz warsztatów.


Publikacje

III Chodzieskie Warsztaty Pulmonologiczne 2015: Rehabilitacja w opiece paliatywnej – M. Koszutska Błaszczyk

II Chodzieskie Warsztaty Pulmonologiczne 2013 : Rola lekarza rodzinnego w procesie rehabilitacji pulmonologicznej oraz kryteria kwalifikacji do leczenia stacjonarnego – M. Koszutska Błaszczyk

Konferencja naukowa: „ Żywienie-Ruch-Zdrowie” 2011, Ocena skuteczności różnych modeli treningowych u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

M.Laurentowska, M. Koszutska BłaszczykM.Laurentowska, M,Koszutska-Błaszczyk , Ocena skuteczności różnych modeli treningowych u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc [w:] Medycyna Sportowa, Volume 27, suplement 1, 2011.

A.Stasiak-Lis, A.Hołubiec, A Kapsiak, M.Koszutska-Błaszczyk, Rodzaje zabiegów torakochirurgicznych i fizjoterapia jako profilaktyka powikłań pooperacyjnych, [w:] Kompleksowy pogląd na rehabilitację w pulmonologii, AWF Poznań 2008.