USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Dębińska

Adiunkt
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: m.debinska@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia (2014) oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Fizjoterapii (2020). Absolwentka Spalskiej Szkoły Akupunktury. Posiadająca doświadczenie w nauczaniu zawodu technik masażysta.
Wieloletni praktyk fizjoterapii, której głównym celem jest niwelowanie szeroko rozumianych problemów związanych z bólami i funkcją kręgosłupa oraz narządu ruchu. Do głównych zainteresowań należą neurologia i neurochirurgia, posturografia, punkty spustowe, igłoterapia i akupunktura oraz medycyna manualna. Nieustannie się dokształcam na wielu kursach i warsztatach z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii i akupunktury.

Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych m.in. z fizjoterapią w neurologii, posturografii i jakości życia.

Publikacje

2021 Kahl O., Wierzbicka E., Dębińska M. , Mraz M., Mraz M., „Compensatory image of the stability of people with multiple sclerosis and atrial vertigo based on posturography examination”, Scientific Reports, 2021, 11(1)

2018 Dębińska M., Mraz M., „Jakość życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane–przegląd literatury”, Medycyna Rodzinna, 2A/2018, s. 41-45

Mraz M., Wierzbicka E., Kahl O., Dębińska M, Mraz M., Chamela-Bilińska D., „Wpływ ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej na stabilność posturalną słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, Gerontologia Współczesna, 3/2018, s. 90-98

2016 Dębińska M., Mraz M., „Jakość życia osób po udarze mózgu”, Medycyna Rodzinna, 1, 2016, s. 14-18