USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr n. med. Renata Adamek

Adiunkt
Instytut Nauk o Zdrowia
email: r.adamek@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Dr n. med. Renata Adamek, jest dietetykiem i epidemiologiem. W 2004 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obroniła pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.  Za wyniki w nauce oraz pracę społeczną otrzymała stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Medal Uczelni, przyznany przez Rektora oraz Senat Uczelni.

Jest autorką i współautorką 5 książek i blisko 150 publikacji naukowych. Pomysłodawczyni i główna organizatorka konferencji naukowo-szkoleniowych, z udziałem gości zagranicznych – „Hot Topics in Public Health”.

Współpracowała ze Światową Organizacją Zdrowia, będąc koordynatorem regionalnym kampanii antynikotynowej „Quit&Win”. Wykładała na uniwersytetach w Holandii oraz w Niemczech, które zaowocowały bilateralną współpracą i badaniami naukowymi.