USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Leonard Dajerling

Adiunkt
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
email: l.dajerling@ans-gniezno.edu.pl

Naukowo specjalizuje się w nowych technologiach, no-code, bezpieczeństwie zdrowotnym, mapowaniu procesów zgodnie z standardem BPMN 2.0, metodologii i logice, analizie danych.

Brał czynny udział w czterech projektach badawczych. Wypromował 13 prac licencjackich. Był recenzentem w 5 pracach magisterskich oraz pełnił rolę Przewodniczącego w 9 obronach dyplomowych.

Laureat nagrody dla najpopularniejszego wykładowcy UO UAM. Autor pierwszych na świecie studiów podyplomowych poświęconych technologii bezkodowej NO-CODE. Współpracował i wykładał na m.in. UAM, WAT, UJ, SWPS. Członek ISSA Polska – Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Absolwent 6. Edycji Szkoły Przywództwa Instytut Wolności.

Posiada liczne certyfikaty potwierdzające kompetencje, w tym m.in.: Change Management Foundation; Planowanie i automatyzacja pracy w zespołach przy użyciu M365; Facilitation Foundation; Akademia Trenera Foundation; Management 3.0 Fundamentals Online Workshop; PMI Citizen Developer Foundation Course; Certificate P3O (Portfolio, Programme and Project Offices); Certificate Microsoft Office Specialist 2016 (MOS) Certification Excel.

Wykładowca studiów MBA:

· Zarządzanie procesowe

· Psychologia w zarządzaniu organizacją

· Przywództwo strategiczne

Był prelegentem na licznych konferencjach oraz uczestniczył w roli eksperta m.in.:

· w projekcie NUP 2X35 organizowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, które z upoważnienia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego koordynuje projekt.

· Prelegent w Talent Triangle Workshop for Beginners organizowanym przez Project Management Institute z wystąpieniem pt. Wpływ nowych technologii na zarządzanie projektami. Czyli o kompetencjach przyszłości w obszarze management.

· Prelegent podczas konferencji NoCode Days oraz członek debaty dot. wykorzystania technologii no-code.

Trener i szkoleniowiec m.in. z obszarów: Zarządzania projektami, Zwinnego zarządzania projektami, Zarządzania procesowego, Mapowania procesów standardem BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510:2013), Assessment Development Centre (AC/DC), Negocjacji, Unikania/ odporności na psychomanipulację.

Autor na łamach kwartalnika Strefa PMI (największy kwartalnik o zarządzaniu projektami w Polsce), https://strefapmi.pl/author/leonard-dajerling/:

· Rewolucja no-code. Czy wszyscy będziemy deweloperami?

· Świeckie kaznodziejstwo – czyli jak inspirujące historie o heroicznych liderach i organizacjach mogą wyrządzać szkody.

· Fakty zamiast inspiracji – czyli wielkie rzeczy mogą robić zwykli ludzie.

· Postaw na siebie, czyli dlaczego nie warto angażować się pełnią swych sił witalnych.

Wybrane ważniejsze artykuły naukowe:

· Dajerling L. (2020) Wykorzystanie technologii w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Przegląd rozwiązań stosowanych w wybranych państwach, Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie, E-biuletyn nr 1(1)2020, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

· Dajerling L. (2017) Era Big Data. Czyli jak postęp technologiczny i metodologiczny wpływa na wybory prezydenckie? w: Internet a polityka, Refleksje, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2017.

· Dajerling L. (2021) Modelowanie polityki zdrowotnej na przykładzie analizy danych Open Data oraz zintegrowanego indeksu bezpieczeństwa zdrowotnego. Studium przypadku (w) Środowisko bezpieczeństwa zdrowotnego w badaniach transdyscyplinarnych. Doświadczenia pandemii COVID-19. Determinanty projektu badawczego, Konieczny J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2021.

· Konieczny J., Dajerling L. (2019) Bezpieczeństwo zdrowotne 4.0. Postępy metodologii badań, w: Między historią, bioetyką i medycyną, red. K. Prętki, A. Czabański, E. Baum, Katarzyna B. Głodowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2019.

· Dajerling L. (2018) Matematyczne modelowanie nagłych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych – symulacje komputerowe, w: Nowe strategie w kształceniu studentów. Dobre praktyki i rekomendacje, red. Ż. Kaczmarek, J. Morbitzer, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2018.

· Dajerling L. (2018) Zastosowanie LSS (Lean Six Sigma) oraz rozwiązań ERP (Enterprise Resource Planning) Big Data w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego, w: Ratownictwo medyczne w Polsce 1918-2018. Doświadczenia z przeszłości, współczesne kierunki rozwoju, red. J. Konieczny, Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław 2018.