USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

mgr Aleksandra Jankowiak-Bernaciak

Lektor języka angielskiego
Studium Języków Obcych

email: a.jankowiak-bernaciak@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: filologia rosyjsko-angielska, ukończyła. Podyplomowe studium w zakresie przekładu sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz kurs języka rosyjskiego w biznesie oraz w zakresie języka, kultury i literatury Północy Rosji na Pomorskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku.

Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne z zakresu języka ogólnego, ESP oraz w przygotowywaniu do egzaminów międzynarodowych; egzaminator TELC (The European Language Certificates); w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyła usługi tłumaczeniowe o szerokim profilu i zróżnicowanej tematyce; uczestniczy w pracach nad projektem InovSafeCare w ramach programu Erasmus+ KA2, prowadziła zajęcia z języka angielskiego w Alytus College (Litwa) w ramach programu LLP-Erasmus, Koordynator Programu Erasmus+ w ANS Gniezno.