USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

mgr Małgorzata Bosacka

Asystent
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: m.bosacka@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego. Głównym kierunkiem badań są prace związane z opieką i oceną funkcjonalną pacjenta po udarze mózgu.

Publikacje

Małgorzata Bosacka, Grażyna Bączyk, Agnieszka Ulatowska. Aspekty psychospołeczne życia osób w wieku podeszłym a możliwości opieki. Pielęgniarstwo Polskie, 2016, nr 3(61).

Małgorzata Bosacka, Grażyna Bączyk. Rola klinimetrii w pracy pielęgniarki z pacjentem po udarze mózgu. Pielęgniarstwo Polskie, 2014, nr 3.