USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

mgr Małgorzata Bosacka

Asystent
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: m.bosacka@ans-gniezno.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku pielęgniarstwo. Posiada tytuł specjalisty pielęgniarstwa neurologicznego. Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego w zakresie dydaktyki medycznej. W ANS Gniezno prowadzi zajęcia z Neurologii i Pielęgniarstwa neurologicznego oraz Podstaw pielęgniarstwa. Jest instruktorem symulacji medycznej z niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Przygotowuje i prowadzi egzamin OSCE. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w oddziale Rehabilitacji neurologicznej na stanowisku pielęgniarki oddziałowej.

Publikacje:

  1. Bosacka M, Bączyk G, Rola klinimetrii w pracy pielęgniarki z pacjentem po udarze mózgu. Pielęgniarstwo Polskie. 3(53): 2014; 244-249.

2. Bosacka M, Bączyk G, Ulatowska A, Aspekty psychospołeczne życia osób w podeszłym wieku a możliwości opieki. Pielęgniarstwo Polskie.2016; 3(61): 439-447.

3. Bosacka M, Bączyk G, Ocena sprawności osób po udarze mózgu w wieku produkcyjnym w czasie pandemii Covid-19. Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.22, Nr 3(84)/2023, 147-155.

4. M. Bosacka, B. Bączyk, “Wpływ wybranych czynników związanych ze stylem życia na sprawność funkcjonalną pacjentów po udarze mózgu w czasie”. Czasopismo “Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne” https://doi.org/10.15225/PNN.2023.12.4.2