USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

mgr Małgorzata Owczarzak -Musiałowska

Instruktor
Instytut Nauk o Zdrowia
email: m.owczarzak-musialowska@ans-gniezno.edu.pl

Wieloletni pracownik dydaktyczny, zatrudniona na stanowisku instruktor.

Posiada specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz specjalizacje w dziedzinie opieki paliatywnej , specjalizacja z zakresu organizator pomocy społecznej.

Certyfikat niskiej i pośredniej symulacji medycznej