USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

prof. dr hab. inż. Małgorzata Sterna

Profesor
Instytut Nauk Technicznych
email: m.sterna@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Małgorzata Sterna jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. Studia na kierunku Informatyka ukończyła w 1996 roku otrzymując Nagrodę Rektora dla Wyróżniającego się Absolwenta PP „Suma Cum Laude”. W 2000 roku uzyskała stopień doktora, a w 2007 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka, w specjalności teoria szeregowania zadań. W 2020 roku został Jej nadany tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Małgorzata Sterna jest laureatką stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (2000, 2001), Nagrody Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (2008) oraz Nagrody im. Prof. Zbigniewa Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki, przyznaną przez Komitet Informatyki PAN (2019). Pełni funkcję edytora wspomagającego czasopism: Omega – The International Journal of Management Science i Journal of Scheduling oraz edytora serii wydawniczej Chapman & Hall / CRC Series in Operations Research.

Publikacje

Jacek Błażewicz, Klaus H. Ecker, Erwin Pesch, Günter Schmidt, Małgorzata Sterna, Jan Węglarz, “Handbook on Scheduling. From Theory to Practice”, Springer, Cham, 2019
https://doi.org/10.1007/978-3-319-99849-7

Xin Chen, Sergey Kovalev, Yuqing Liu, Małgorzata Sterna, Isabelle Chalamon, Jacek Błażewicz, “Semi-online scheduling on two identical machines with a common due date to maximize total early work”, Discrete Applied Mathematics, 2020, in press
https://doi.org/10.1016/j.dam.2020.05.023

Xin Chen, Sergey Kovalev, Małgorzata Sterna, Jacek Błażewicz, “Mirror scheduling problems with early and late work criteria”, Journal of Scheduling, 2020, in press
https://doi.org/10.1007/s10951-020-00636-9

Xin Chen, Wen Wang, Pengyu Xie, Xingong Zhang, Małgorzata Sterna, Jacek Błażewicz,” Exact and approximation algorithms for scheduling on two identical machines with early work maximization”, Computers & Industrial Engineering 144, 2020, 106449
https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106449

Xin Chen, Y. Liang, Małgorzata Sterna, Wen Wang, Jacek Błażewicz, “Fully polynomial time approximation scheme to maximize early work on parallel machines with common due date”, European Journal of Operational Research 284(1), 2020, pp. 67-74
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.12.003

Xin Chen, Zhongyu Wang, Erwin Pesch, Małgorzata Sterna, Jacek Błażewicz, “Two-machine flow-shop scheduling to minimize total late work: revisited”, Engineering Optimization 51(7)2019, pp. 1268-1278
https://doi.org/10.1080/0305215X.2018.1519073

Jacek Błażewicz, Xin Chen, Richard C. T. Lee, Bertrand M.T. Lin, Feng-Cheng Lin, Erwin Pesch, Małgorzata Sterna, Zhongyu Wang, “Clarification of lower bounds of two-machine flow-shop scheduling to minimize total late work”, Engineering Optimization 51(7), 2019, pp. 1279-1280
https://doi.org/10.1080/0305215X.2018.1554066

Małgorzata Sterna, Kateryna Czerniachowska, “Polynomial time approximation scheme for two parallel machines scheduling with a common due date to maximize early work”, Journal of Optimization Theory and Applications 174(3), 2017, pp. 927-944
https://doi.org/10.1007/s10957-017-1147-7

Xin Chen, Vincent Chau, Pengyu Xie, Małgorzata Sterna, Jacek Błażewicz, “Complexity of late work minimization in flow shop systems and particle swarm optimization algorithm for learning effect”, Computers & Industrial Engineering 111, 2017, pp. 176-182
https://doi.org/10.1016/j.cie.2017.07.016

Marie-Laure Espinouse, Grzegorz Pawlak, Małgorzata Sterna, “Complexity of scheduling problem in single machine flexible manufacturing system with cyclic transportation and unlimited buffers”, Journal of Optimization Theory and Applications 173(3), 2017,
1042-1054
https://doi.org/10.1007/s10957-016-1056-1

Xin Chen, Małgorzata Sterna, Xin Han, Jacek Błażewicz, “Scheduling on parallel identical machines with late work criterion. Offline and online cases”, Journal of Scheduling 19(6), 2016, pp. 729-736
https://doi.org/10.1007/s10951-015-0464-7