USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Projekt InovSafeCare

Projekt pt. InovSafeCare

Kształcenie studentów w zakresie innowacyjnych metod zapobiegania zakażeniom i kontroli w placówkach opieki zdrowotnej

Cel projektu:

Opracowanie nowego modelu pedagogicznego InovSafeCare studentów i pracowników służby zdrowia, w zakresie innowacyjnych metod zapobiegania infekcjom i kontroli zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej.

Typ programu:

Erasmus+ Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego.

K2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices,

KA203 – Strategic Partnerships for higher education.

nr projektu: 2018-1-PT01-KA203-047453

Główne założenia projektu:

  • analiza dotychczasowych modeli w poszczególnych krajach oraz całej Unii Europejskiej,
  • wypracowanie nowego modelu InovSafeCare w edukacji pielęgniarskiej w zakresie infekcji związanych z opieką zdrowotną (HCAI),
  • Opracowanie interaktywnych scenariuszy symulacji oraz E-book. Odbiorcami będą studenci, wykładowcy, nauczyciele, personel pielęgniarski w celu przeciwdziałania infekcjom szpitalnym,
  • Szerzenie dobrych praktyk oraz stworzenie społeczności InovSafeCare – wdrażanie modelu poprzez stosowanie go podczas zajęć klinicznych, szkolenie edukatorów, personelu szpitalnego.

Koordynator projektu:

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA (PORTUGALIA – COIMBRA)

Partnerzy:

  • POLSKA – GNIEZNO

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE

  • PORTUGALIA – SANTARÉM

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

  • FINLANDIA – SAVONIA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

  • HISZPANIA – SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Budżet całkowity projektu: 337 690,00€