USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008

Data publikacji: 18 grudnia 2008

Uroczystą inauguracją w Teatrze im. Al. Fredry 10 października 2007 r. kadra naukowa, pracownicy administracyjni a przede wszystkim studenci PWSZ w Gnieźnie rozpoczęli kolejny, nowy rok akademicki 2007/2008. Licznie przybyli na inaugurację również zaproszeni goście-gnieźnieńscy posłowie, przedstawiciele lokalnych władz oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych z uczelnią instytucji.

JM Rektor prof. dr hab. Józef Garbarczyk podsumował dotychczasowy dorobek PWSZ w Gnieźnie. Ubiegły rok akademicki 2006/07 obfitował we wiele wydarzeń w uczelni oraz przede wszystkim w inwestycje. W minionym roku akademickim uczelnia poszerzyła ofertę kształcenia o nowy kierunek-Transport i unikalną specjalność: Infrastruktura Transportu Lądowego oraz o studia niestacjonarne na trzech kierunkach: Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Ochrona Środowiska. Na rok akademicki 2007/08 przyjęto 200 studentów studiów dziennych na czterech kierunkach studiów oraz 108 na studia niestacjonarne. Obecnie liczba studentów wynosi 769. Wartość inwestycji ogółem w 2006/07 wyniosła 3.251.574,00 zł. Powstało m.in. nowoczesne laboratorium biochemiczne przy ul. Słowackiego z aparaturą do rozdzielania i modyfikowania DNA roślin. Ponadto zostały zrealizowane:

  • budowa kabla światłowodowego w relacji PWSZ ul. Wyszyńskiego 38- ul. Wrzesińska 43-55 (realizacja w lutym 2007 r.);
  • dostawa wraz z montażem sprzętu do laboratorium biologii i mikrobiologii oraz laboratorium tworzyw sztucznych (realizacja kwiecień/maj 2007);
  • budowa kabla światłowodowego w relacji z RgPionier ul. Kostrzewskiego – PWSZ ul. Wrzesińska 43-55 na potrzeby PWSZ (realizacja w lipcu 2007);
  • rozstrzygnięcie konkursu na projekt- Ogólnego Planu Zagospodarowania obiektów pokoszarowych przy ul. Wrzesińskiej 43-55;
  • projekt remontu i adaptacji dla celów dydaktycznych dwóch budynków, nr 4 i 5;
  • rozpoczęcie prac adaptacyjnych budynku pokoszarowego nr 5 w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55 na potrzeby dydaktyczne PWSZ.

W czerwcu 2007 r. Komisja Europejska przyznała PWSZ w Gnieźnie uczelnianą Kartę Erasmusa. Aktualnie uczelnia finalizuje umowy z Alytus College na Litwie i Copenhagen University College of Engineering w Danii.

Podczas inauguracji Prorektor ds. Studiów – prof. PWSZ dr hab. inż. Andrzej Urbaniak przeprowadził immatrykulację przedstawicieli studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wręczył im indeksy.
Rektor zwrócił się do studentów pierwszego roku: Jestem przekonany, że dobrze wybraliście, jak wiadomo zarówno w naszym kraju jak i zagranicą wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów. Nasza uczelnia jest młoda, ale staramy się, aby poziom nauczania był taki jak w uczelniach o ustalonej renomie.

Przemawiali również i składali życzenia zaproszeni goście.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Antoni Iskra-dyrektor najmłodszego w PWSZ w Gnieźnie – Instytutu Transportu. Tytuł wykładu to „Uwarunkowania techniczne stosowania paliw odnawialnych w transporcie”.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie tradycyjnej pieśni studenckiej Gaudeamus igitur wykonanej przez Chór Seminarium Duchownego.