USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wybór oferty – wykłady ponadprogramowe

Data publikacji: 06 lutego 2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zawiadamia, że w związku z zaproszeniem do składania ofert 1/PWSZ/5.3/2020 na realizację ponadprogramowych wykładów:

  • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – 5 h,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 5 h,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – 5 h.

do dnia 29 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 została złożona jedna oferta na realizację wykładu „Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne”. Oferta p. Agnieszki Ulatowskiej została złożona poprawnie, w związku z czym wybrano ją do realizacji. Terminy wykładów zostaną uzgodnione z Uczelnią.