USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wykładowcy PWSZ Gniezno na konferencji edukacyjnej na UAM w Poznaniu.

Data publikacji: 04 listopada 2019Profesorowie PWSZ: Ryszard Uklejewski, Piotr Rogala, Jerzy Siepak, dr Sławomir Binkowski oraz mgr Monika Osińska wzięli aktywny udział w konferencji „Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewnienia jakości kształcenia” 25 października 2019r. na UAM w Poznaniu. Celem konferencji była dyskusja nad podnoszeniem jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych poprzez inwestowanie w rozwój umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich. Wykłady prelegentów były na wysokim poziomie merytorycznym. I tak wykład”Jakość kształcenia -wyzwania współczesności ” oraz „Rozwijanie kompetencji społecznych, a jakość kształcenia”dla nas wnosiły istotne nowości edukacyjne.
Interesujący był wykład „Sposoby monitorowania i podnoszenia umiejętności dydaktycznych przez nauczycieli akademickich na UAM” oraz wykład „Kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w świetle doświadczeń ekspertów PKA”. Najcenniejsza była dyskusja uczestników konferencji z Zespołem Bolońskim KRASP. Promowane jest kształcenie zorientowane na studenta i aktywizujące metody nauczania. Dzieki takiej konferencji nauczyciele szkol wyższych mogą podnosić swoje kompetencje dydaktyczne i wymieniać się doświadczeniami.Bogata literatura na w/w temat wzbogaci nasza bibliotekę PWSZ w Gnieźnie.