USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zaproszenie do składania wstępnych ofert

Data publikacji: 26 listopada 2019

W związku z przygotowywanym ogólnouczelnianym projektem w ramach programu POWER Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zaprasza do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia do budżetu projektu na wykonanie:
1. usługi przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Procesowego
2. usługi przeprowadzenia zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej z zakresu Zarządzania Procesowego
3. usługi przeprowadzenia zajęć dodatkowych organizowanych z pracodawcami z zakresu Zarządzania Procesowego
4. dostawy oprogramowania zintegrowana baza procesów
5. dostawy oprogramowania do zarządzania procesami i programowania
6. dostawy oprogramowania do nauki programowania metodą spersonalizowaną

Ogłoszenie

Opis przedmiotu