Biuro Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Rektorat, wejście B
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
tel .61 424 29 42 wew. 339

 

Koordynator projektu

dr n. biol. Anna Basa
e-mail: a.basa@pwsz-gniezno.edu.pl

 

Opiekun merytoryczny

dr n. med. Agnieszka Ulatowska
e-mail: a.ulatowska@pwsz-gniezno.edu.pl

 

Specjalista ds rozliczeń

mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak
e-mail: a.ignasiak@pwsz-gniezno.edu.pl