1m

Ekotechnolodzy z PWSZ na wycieczce!

Studenci III roku specjalności Ekotechnologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przebywali od 7 do 11 maja na wycieczce naukowej na Opolszczyźnie. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem Elektrowni Opole oraz  Zakładów Azotowych w Kędzierzynie- Koźle. Studenci...

XVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

W dniu 13 lutego 2007 r. odbyło się XVI posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było: 1. Przyjęcie porządku obrad XVI posiedzenia Senatu, 2. Przyjęcie protokółu z XV obrad Senatu, 3. Wybór biegłych rewidentów do badania bilansu,...

XV posiedzenie Senatu PWSZ w Gnieźnie

W dniu 4 grudnia 2006 r. odbyło XV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było:1. Przyjęcie porządku obrad XV posiedzenia Senatu, 2. Przyjęcie protokółu z XIV obrad Senatu, 3. Zmiana w składzie Senatu, 4. Uchwalenie zmian w planie...

XIV posiedzenie Senatu PWSZ w Gnieźnie

W dniu 13 listopada 2006r. odbyło się XIV posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było:1. Przyjęcie porządku obrad XIV posiedzenia Senatu, 2. Przyjęcie protokółu z XIII obrad Senatu, 3. Uchwalenie poprawek do regulaminu studiów, 4....

Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007

Jedenastego października o godzinie 14:00 w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie zebrały się władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, członkowie Senatu, pracownicy PWSZ oraz młodzież pierwszego roku studiów dziennych i zaproszeni goście. Wszyscy obecni przybyli na...