• Dokumenty zgłoszeniowe:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wykorzystanym kapitale mobilności

Załącznik nr 3 – karta różnic programowych

Załącznik nr 4 – informacja o koncie osobistym

 

CV w formie Europass

Klauzula Rodo

 

  • Zarządzenia:

Zarządzenie 12/2020 w sprawie warunków naboru oraz zasad uczestnictwa studentów PWSZ w programie Erasmus+

Zarządzenie nr 37/2018 – zasady rozdziału dofinansowania

Miesięczne stawki dofinansowania