USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Informacja – brak ofert na kurs specjalizacyjny

Data publikacji: 23 grudnia 2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zawiadamia, że w związku z zaproszeniem do składania ofert na przeprowadzenie kursu specjalistycznego żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla 3 osób w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00

„Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

do dnia 19 grudnia 2019 r. nie została złożona żadna oferta.