USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

REKRUTACJA NA STYPENDIUM w ramach projektu pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2

Data publikacji: 27 listopada 2019

REKRUTACJA NA STYPENDIUM

w ramach projektu pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 27.11.2019 r. do dnia 06.12.2019 

przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe

na stypendia za najlepsze wyniki w nauce

Studenci I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo będący:

1. Na II roku studiów (rok naboru 2018 – 2019),

2.Na III roku studiów (rok naboru 2017 – 2018)

Stypendium w wysokości 500,00 PLN

(przeznaczone dla maksymalnie 50% studentów biorących udział w Projekcie

z danego rocznika, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce)

DOKUMENTY DO POBRANIA: (potrzebny jest tylko wniosek)

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium


Regulamin stypendialny Projektu

Załącznik nr 2 – Wezwanie do uzupełnienia braków

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dane osobowe

Załącznik nr 5 – UMOWA_do uzupełnienia

Wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć w Rektoracie (wejście A, I piętro) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, W Biurze Projektu, w godzinach: 08:00 do 15:00 .

Kontakt w sprawie rekrutacji: 61 424 29 42 mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego