USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Transport i logistyka – studia I stopnia inżynierskie

STUDIA STACJONARNE

3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

SPECJALNOŚCI:

 • logistyka e-commerce
 • transport zrównoważony

OPIS KIERUNKU

Program edukacyjny realizowany na kierunku TRANSPORTU I LOGISTYKI zawiera wiedzę związaną z szeroko rozumianym transportem i nakierowaną na zagadnienia współczesnej logistyki. Kierunek studiów gwarantuje zdobycie umiejętności sprawnego zarządza procesami logistycznymi, infrastrukturą i urządzeniami logistycznymi, opracowania marketingu usług logistycznych oraz kształtowania modeli współpracy z dostawcami i odbiorcami.

ANS w Gnieźnie stawia na ścisłą współpracę z biznesem. Dlatego kluczowym aspektem, wpływającym na jakość kształcenia na tym kierunku studiów, są interesujące praktyki zawodowe, które studenci TRANSPORTU I LOGISTYKI mogą odbywać w zaprzyjaźnionych instytucjach i przedsiębiorstwach działających w branży Transport-Spedycja-Logistyka. Bogato wyposażone sale laboratoryjne oraz doświadczona i wykwalifikowana kadra akademicka, składająca się głównie z praktyków i ekspertów sprawiają, że absolwenci tego kierunku zyskują poszukiwany zawód “logistyka”, ukierunkowany na najnowsze tendencje rynku usług e-commerce.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU STUDIÓW

 • analiza ekonomiczna w transporcie
 • automatyzacja procesów transportowo-magazynowych (inteligentne systemy w logistyce)
 • diagnostyka środków transportu
 • logistyczna obsługa klienta
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • systemy transportu miejskiego i regionalnego (transport międzynarodowy)
 • strategie w sieciach i łańcuchach logistycznych (strategie logistyczne w e-commerce)
 • marketing cyfrowy (nowe media w logistyce)
 • e-logistyka
 • identyfikacja produktu
 • spedycja (usługi logistyczne)
 • technologia transportu intermodalnego
 • ekologistyka
 • podstawy automatyki

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

* Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie podpisała porozumienie z Politechniką Poznańską, na mocy którego absolwenci ANS w Gnieźnie mogą kontynuować kształcenie na studiach II i III stopnia.

PERSPEKTYWY PRACY PO TRANSPORCIE

Absolwenci specjalności „logistyka e-commerce” posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich informatyzacji. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, logistycznych, a także w centrach dystrybucyjnych jako specjaliści e-commerce. Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu ekonomii, organizacji, modelowania i zarządzania procesami transportowymi i magazynowymi pozwala im na realizację działań na szczeblu operacyjnym i strategicznym w zakresie zarządzania logistycznego w podmiotach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Absolwenci specjalności „transport zrównoważony” są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach branży TSL oraz jego otoczenia. Posiadają wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką transportu zrównoważonego, w tym z transportem zero lub niskoemisyjnym, ekologią, z napędami alternatywnymi środków transportu. Nabyta w toku studiów wiedza inżynierska pozwala na zajmowanie różnych stanowisk kierowniczych w firmach związanych z szeroko pojętym transportem i logistyką. Wybierając tę specjalność, w przyszłości student może podjąć pracę między innymi jako specjalista ds.: spedycji, zarządzania i organizacji transportu, importu, eksportu i itp.

STUDIA I PRAKTYKI ZA GRANICĄ

W ramach m. in. Programu Erasmus+ oraz aktywnie funkcjonującej mobilności akademickiej, studenci mogą studiować i odbywać praktyki w takich państwach jak:

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW- TRANSPORT i LOGISTYKA