USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek – REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

Data publikacji: 12 października 2021

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

w dniach od 12.10.2021 r. do dnia 19.0.2021 r. 

przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe w ramach następujących działań:

  • Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek • Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni

Działanie skierowane jest dla 4 pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby pracowników zainteresowanych udziałem w projekcie, niż liczba dostępnych miejsc o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

załącznik nr 3 – Oświadczenie dane osobowe

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, w godzinach: 08:00 do 15:00 , w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro) lub przesłać pocztą

Kontakt w sprawie rekrutacji: 61 424 29 42 mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego