Studenci II i III roku Pielęgniarstwa proszeni są o stawienie się w Rektoracie w Biurze Projektu celem podpisania umów dot. stypendium za wyniki w nauce w projekcie „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”.

Proszę o wydrukowanie i dostarczenie wypełnionych załączników:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4