USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Dorota Jaźwińska

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: d.jazwinska@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
Praca doktorska została obroniona na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i wyróżniona.

Zainteresowania skupia wokół zarządzania przedsiębiorstwem, a szczególnie na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Posiada doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach różnych branż, jak również szkoleniowo-doradcze i dydaktyczne.
 
Autorka i współautorka publikacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
 
W 2023 r. uzyskała nagrodę Rektora ANS w Gnieźnie za osiągnięcia organizacyjne.
 
Członkini Rady Programowej dla kierunku ZiIP (ANS)
Członkini Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (ANS)
 
Wykładowczyni przedmiotów:
 
Podstawy zarządzania
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie zmianami
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie projektami
Negocjacje i techniki negocjacyjne
Podstawy organizowania działalności gospodarczej