USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Biuro Projektu

Biuro Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Budynek Rektoratu Uczelni (wejście B)
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38
tel. 61 424 29 42 wew. 339
62-200 Gniezno


Koordynator projektu
dr n. biol. Anna Basa
e-mail: a.basa@ans-gniezno.edu.pl


Opiekun merytoryczny
dr n. med. Agnieszka Ulatowska
e-mail: a.ulatowska@ans-gniezno.edu.pl


Specjalista ds. rozliczeń
mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak
e-mail: a.ignasiak@ans-gniezno.edu.pl