• Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy studenta na wyjazd Erasmus+

Oświadczenie

Karta różnic programowych

Informacja o koncie

CV w formie Europass

Klauzula Rodo

  • Zarządzenia:

Zarządzenie 12/2020 w sprawie warunków naboru oraz zasad uczestnictwa studentów PWSZ w programie Erasmus+

Zarządzenie nr 37/2018 – zasady rozdziału dofinansowania

  • Stawki:

Stawki dofinansowania w ramach POWER do 31 maja 2023

Stawki dofinansowania w ramach ERASMUS+ do 31 maja 2023