AKTUALIZACJA:

Zarządzenie nr 03/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wsparcia w Projekcie pn.: “Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Załącznik do Zarządzenia nr 03/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 03/2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 03/2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 03/2021

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 03/2021

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 03/2021

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 03/2021

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 03/2021


Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wsparcia w Projekcie pn.: “Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie: zmian w składzie Zespołu Zarządzającego projektem „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gnieźnie z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego projektem „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gnieźnie z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”