USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

NABÓR NA WOLNE MIEJSCA W PROJEKCIE ”STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO W PWSZ W GNIEŹNIE

Data publikacji: 12 października 2021

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE MIEJSCA W PROJEKCIE ”STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO W PWSZ W GNIEŹNIE”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

w ramach następujących działań:

 • bezpłatnych wykładów dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu następujących tematów:
  • Opieka długoterminowa i/lub hospicjum,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.
 • płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych,
 • płatnych ponadprogramowych praktyk zawodowych
  • Opieka długoterminowa lub hospicjum,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.

Studenci I stopnia Kierunku Pielęgniarstw, którzy nie złożyli dokumentów w poprzednich naborach a chcieliby uczestniczyć w projekcie będący:

na II roku studiów (nabór2020-2021)

oraz

na III roku studiów (nabór2019/2020)

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

załącznik nr 3 – Oświadczenie dane osobowe

załącznik nr 4 – Numer rachunku bankowego

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zagrożenia epidemiologicznego dopuszcza się przesłanie scanów wypełnionych dokumentów (wypełnione wszystkie pola, podpisane własnoręcznym podpisem)  na adres e-mali: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl.

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, w godzinach: 08:00 do 15:00 , w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro) lub przesłać pocztą

Regulamin praktyk oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.: ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

załącznik nr 5 – Umowa praktyki obowiązkowe

załącznik nr 6 – Umowa praktyki ponadprogramowe

Kontakt w sprawie rekrutacji: 61 424 29 42 mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego