Regulamin wsparcia MCSM – zmiana

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy – kadra dydaktyczna

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy – technik – informatyk, technik

Załącznik nr 3 – Kwestionariusz osobowy – kadra zarządzająca

Załącznik nr 4 – Kwestionariusz osobowy – student

Załącznik nr 5 – Deklaracja przystąpienia do Projektu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 7 – Oświadczenie uczestnika RODO


Regulamin wsparcia MCSM

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy – kadra dydaktyczna

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy – technik – informatyk, technik

Załącznik nr 3 – Kwestionariusz osobowy – kadra zarządzająca

Załącznik nr 4 – Kwestionariusz osobowy – student

Załącznik nr 5 – Deklaracja przystąpienia do Projektu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika RODO