USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 1

Data publikacji: 30 listopada 2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 27.11.2019 r. do dnia 06.12.2019 r. 

przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe w ramach następujących działań:

 • bezpłatnych wykładów dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu następujących tematów:
  • Opieka długoterminowa i/lub hospicjum,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.
 • płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych,
 • płatnych ponadprogramowych praktyk zawodowych
  • Opieka długoterminowa lub hospicjum,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.

Studenci I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo będący:

na I roku studiów (nabór 2019/2020)

oraz studenci, którzy nie złożyli dokumentów w poprzednim naborze,

a chcieliby uczestniczyć w projekcie

na II roku studiów (nabór 2018/2019)

na III roku studiów (nabór 2017/2018)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

załącznik nr 3 – Oświadczenie dane osobowe

załącznik – Numer rachunku bankowego

Dokumenty w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisane własnoręcznym podpisem) należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, w godzinach: 08:00 do 15:00 , w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro).

Regulamin praktyk oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.: ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

Kontakt w sprawie rekrutacji: 61 424 29 42 mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego