USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – 2 – UZUPEŁNIAJĄCA

Data publikacji: 17 lutego 2021

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 17.02.2021 r. do dnia 03.03.2021 r. 

przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe w ramach następujących działań:

    • bezpłatnych wykładów dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu następujących tematów:
     • Opieka długoterminowa i/lub hospicjum,
     • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
     • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.
    • płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych,
    • płatnych ponadprogramowych praktyk zawodowych
     • Opieka długoterminowa lub hospicjum,
     • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
     • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.

Studenci I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo będący:

na I roku studiów (nabór 2020-2021)

oraz studenci, którzy nie złożyli dokumentów w poprzednim naborze,

a chcieliby uczestniczyć w projekcie

na II roku studiów (nabór 2019/2020)

na III roku studiów (nabór 2018/2019)

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

załącznik nr 3 – Oświadczenie dane osobowe

załącznik nr 4 – Numer rachunku bankowego

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zagrożenia epidemiologicznego dopuszcza się przesłanie scanów wypełnionych dokumentów

(wypełnione wszystkie pola, podpisane własnoręcznym podpisem)  na adres e-mali: a.grzeskowiak@pwsz-gniezno.edu.pl.

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,

w godzinach: 08:00 do 15:00 , w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro) lub przesłać pocztą.

Regulamin praktyk oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.: ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

załącznik nr 5 – Umowa praktyki obowiązkowe

załącznik nr 6 – Umowa praktyki ponadprogramowe

Kontakt w sprawie rekrutacji: 61 424 29 42 mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego